Pr. Ioan Moga – primul teolog ortodox abilitat la Universitatea din Viena

In seara zilei de 10 decembrie, la Facultatea de teologie romano-catolică de la Universitatea din Viena a avut loc conferința și colocviul de abilitare (Habilitationskolloquium) a pr. prof. Ioan Moga. Conferința a avut titlul „Imaginea de sine și imaginea celuilalt. Discursuri identitare ale teologiei ortodoxe române în sec. XX în raport cu Biserica Romano Catolică, ea fiind o prezentare a lucrării monografice cu același titlu înaintată de autor în acest an ca lucrare de abilitare (Habilitationsschrift). După conferință și dezbaterea ulterioară, șeful comisiei universitare, dl. Prof. Jan-Heiner Tück, a anunțat abilitarea cu succes a pr. Ioan Moga, el fiind astfel primul teolog ortodox din istoria facultății de teologie romano-catolice vienez (fondată 1384, cea mai veche din spațiul german) care obține cea mai înaltă calificare academică la Universitatea din Viena.

Oaspete de onoare al evenimenului a fost Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim, care a participat la discuția purtată pe marginea conferinței. La final, toți cei prezenți (preoți, profesori, studenți, oameni de cultură, familia părintelui profesor) au luat parte la o recepție oferită cu acest prilej.