Din învățăturile Sf. Andrei (Șaguna), mitropolitul Transilvaniei

Ca ecou al serii de dialog online (3. dec. 2020) facem aici accesibil unul din textele discutate. Sfinte Ierarhe Andrei roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din Pastorala de Crăciun (1858)

„De aș și putea, să înșir aici nenumărate dovezi din sfânta Evanghelie despre aceea, că Mântuitorul Hristos prin toată viața sa a arătat ascultare și împlinire către Lege: totuși nu voi să îngreuiez evlavia voastră, știind că voi înșivă nu vă îndoiți despre acest adevăr. Așadar Iubiților! Fie-mi iertat a vă aduce aminte, în această sfântă zi de astăzi, ca și voi să fiți ascultători și împlinitori de Lege; să ascultați glasul Domnului Dumnezeului nostru și să păziți poruncile Lui și îndreptările Lui și judecățile Lui cele screis în Cartea Legii Lui, adică în Sfânta Scriptură; căci ascultând și împlinind Legea Lui, vă va binecuvânta pre voi Domnul întru tot lucrul mâinilor voastre și întru roadele pământului vostru.

Dacă mă veți întreba, de unde să aflați voi Legea lui Dumnezeu? La aceasta vă voi răspunde: că Legea lui Dumnezeu nu este mai presus de voi, nici este departe de voi, ca să nu o putem afla. […]; ci foarte aproape de voi este Legea lui Dumnezeu, în ruga voastră, în inima voastră și în mâinile voastre este, ca să o ascultați și să o împliniți.

Voi, evlavioșilor creștini! Ați aflat Legea lui Dumnezeu încă la Botezul vostru, și v-ați crescut într-însa și cu dânsa umblând la școală și la Biserică, și primind și celelalte Sfinte Taine. Vi se cetește, și vi se aduce aminte Legea lui Dumnezeu la toate slujbele dumnezeiești, nu numai în zilele de Duminici și Sărbători, ci și în alte zile de rând, când și unde se face vreo slujbă dumnezeiască în casele voastre. Cântările noastre bisericești sunt luate și alcătuite din cuvintele dumnezeiești ale lui Hristos și din cuvintele Proorocilor și ale Apostolilor, care au scris acelea după descoperirea Duhului Sfânt. Cum dar va cuteza să zică cineva dintre voi că nu știe, unde să afle Legea lui Dumnezeu, ca să o cunoască, și apoi să o asculte și să o împlinească. De aceea și a doua oară vă zic: Legea lui Dumnezeu este foarte aproape de voi; ea este în ruga, în inima și în mâinile voastre. Rugați-vă neîncetat, cântați și lăudați numele Domnului, privegheați în toate și pentru toate, căci precu nu s-a știut ceasul nașterii voastre, așa nu se știe nici ceasul morții voastre; deprindeți-vă în faptele Dragostei, ale Credinței și ale Nădejdii…“

(Pr. Vasile Oltean, Mitropolitul Andrei Șaguna în documentele din Șcheii Brașovului, vol. 3, Sibiu 2009, p. 255-256)