În fiecare sâmbătă seara, după Vecernie, o prezentare de carte

Începând cu sâmbăta dinaintea Dumiincii Mironosițelor, 15 mai, pr. Ioan Moga a demarat pentru cei care participă la Vecernie, un nou proiect catehetic: prezentarea și problematizarea – pe o durată scurtă de timp (20 de min.) – a unei cărți cu relevanță pentru viața religioasă, dar și culturală, cât și pentru identitatea noastră de creștini în societatea actuală.

Nu este vorba de a face niște prezentări exhaustive ale unor cărți deja cunoscute, ci de a pune în discuție, a atrage atenția asupra unor idei, contribuții și înțelesuri, relevante pentru drumul spiritual al fiecăruia.

Principiul pastoral de la care s-a pornit acest proiect a fost acela că trebuie să hrănim mintea noastră continuu cu gânduri și conținuturi care depășesc grijile și interesele cotidiene. Chiar și atunci când par dificil de înțeles sau greu de atins, aceste conținuturi teologice, duhovnicești sau culturale pot da minții noastre o dinamică nouă, un nou avânt, o eliberare din plafonările imediate.

15 mai: „Despre Lumina taborică, rugăciunea lui Iisus și curăția inimii. Scrieri filocalice uitate” [Patriarhul Calist 1 al Const.: 100 de capete despre curăția inimii], Sibiu 2013.

22 mai: „Herrschaft. Die Entstehung des Westens” de Tom Holland, 2021 [titlu englez original: Dominion: The Making of the Western Mind, 2019]

29 mai: Sf. Maxim Mărturisitorul, „Întrebări și nedumeriri”, trad. de Laura Enache, studiu introductiv de pr. Dragos Bahrim, Iasi: ed. Doxologia 2012

19 iunie: Olivier Clément: „Celălalt Soare. Câteva însemnări ale unei autobiografii spirituale”, Ed. Sofia: București 2020.

26 iunie: Pr. Nicolae Dascălu: „Părintele Toma Chiricuță și Așezământul Sfântului Ciprian”, Ed. Cuvântul Vieții: București 2018.

17 iulie: Sf. Atanasie cel Mare, Epistola către Marcellin despre tâlcuirea Psalmilor, Ed. Doxologia: Iași 2021

31 iulie: Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare, Ed. Humanitas: București 2019

07 iulie: Ioan Alexandru Tofan, André Scrima – un „gentleman creștin”. Protret biografic, Ed. Humanitas: București 2021

14 august: Arhim. Teofil Părăian, Răspunsuri la întrebări ale credincioșilor, Ed. Mitropolia Olteniei 2007.

7 si 21 august: Rugăciunea lui Iisus în Bizant – manifeste „hristostomiene” și comentarii, ed. de diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu: Ed. Deisis 2021.

4 sept.: Mitrop. Kallistos Ware, Cum suntem mântuiți? Înțelegerea mântuirii în tradiția ortodoxă, Ed. Renașterea: Cluj Napoca 2016.

18 sept.: Sf. Efrem Sirul, Depre cea de-a doua venirea a Domnului Iisus Hristos, trad. Alexandru Prelipcean, Ed. Doxologia: Iasi 2019

2 oct. – 18 dec.: Filocalia, 12 volume. In fiecare sâmbătă seara, după Vecernie, va fi prezentat un volum din Filocalie.