„Sfântul Simeon Noul Teolog pentru sec. 21” – seri catehetice la Parohia Sf. Antonie

Anul 2022 este dedicat în Patriarhia Română comemorării „sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț„. Pe 12 martie 2022 se împlinesc 1000 de ani de la trecerea la Domnul a Sf. Simeon Noul Teolog. Este un foarte bun prilej pentru a ne racorda spiritual la personalitatea acestui sfânt, care „aparține cu claritate liniei profeților” (ep. Alexander Golitzin). Deși lumea noastră nu seamănă deloc cu cea în care care Sf. Simeon a trăit și deși învățăturile sale au în vedere, în primul rând, contextul monahal, testamentul său lăsat Bisericii ne poate încă inspira. Este vorba despre forța unei relații personale cu Dumnezeu, despre ceea ce astăzi numim „mistică”, folosind un termen vag, dar la modă… Dar ce este un „mistic” în tradiția spirituală a Bisericii Răsăritene, ce înseamnă că cineva a avut o viață „mistică”? Ce înseamnă că teologia ortodoxă este una „mistică”, cum spunea Vladimir Lossky? Ce presupune „mistica” creștină? Ce rol poate avea această ancorare „mistică” astăzi?

Dedicăm următoarele seri catehetice de sâmbătă, după Vecernie, descoperirii teologiei mistice a Sf. Simeon Noul Teolog. Vom încheia acest ciclu de mini-conferințe spiritual-teologice în ziua de prăznuire a sfântului, 12 martie.

După ce în a doua jumătate a anului 2021 am prezentat, în fiecare sâmbătă seara, câte un volum din Filocalie, este momentul să aprofundăm pe unul din marii Părinții duhovnicești ai Răsăritului ortodox. Scrierile sale sunt – ca stil, sensibilitate și forță poetică – unice în toată literatura spirituală ortodoxă. Departe de a fi mărturie a unei epoci trecute, inaccesibilă și lipsită de relevanță pentru omul de azi, opera Sf. Simeon Noul Teolog ne inspiră spre a descoperi caracterul existențial și personal al spiritualității ortodoxe.

05.02.2022: Cine a fost Sf. Simeon Noul Teolog? Un profet și epoca sa. Despre rolul îndrumătorului spiritual.

12.02.2022: „Fericirile” Sf. Simeon (Discursul 10)

19.02.2022: Despre „erezia” nevolniciei (Catehezele 29 si 32).