Continuă ajutorul pentru refugiații ucrainieni / Weitere Spenden für ukrainische Flüchtlinge

În urma ultimei colecte financiare organizate de parohia noastră pentru refugiații ucrainieni din România s-a strâns suma de 1600,- Euro pentru susținerea găzduirii refugiaților din cadrul Protoieriei Niculițel (Episcopia Tulcii). Protoieria Niculiței a fost încă de la începutul războiului din Ucraina alături de refugiații sosiți în România prin vama Isaccea.