Începutul unui nou an de Școală Parohială la Biserica Sf. Antonie din Viena / Erster Tag der „Pfarrschule” in diesem Schuljahr

copyright Parohia Sf. Antonie Viena / Rumänisch-Orthodoxe Pfarre St. Antonius Wien

Sâmbătă, 24 septembrie, a reînceput „Școala parohială”, în cadrul comunității ortodoxe române „Sf. Antonie cel Mare” din Viena.

Deja de nouă ani, parohia oferă activități catehetice, educative, culturale și recreative, la care participă consecvent zeci de copii. Copii, care acum nouă ani luau parte la primele ateliere de literatura română, au ajuns să ajute, ca proaspăt studenți, la noile activități în curs de desfășurare.

În prima zi, au participat activ, timp de 6 ore, două grupe de 43 de elevi, la orele de limba română (Dana O.) și la orele de mișcare (Dragoș P.). Atelierele sunt susținute de profesioniști în diferite domenii, secondați de câte un asistent mai tânăr, studenți sau absolvenți de facultate, membri activi ai parohiei. Cu nemăsurată dăruire, de fiecare dată, copiilor li se oferă și o gustare copioasă, servită de doamne care pregătesc totul proaspăt, în bucătăria parohială. La sfârșitul zilei, copiii participă la Vecernie, citind și cântând la strană.

Numai anul acesta sunt înscriși peste 80 de copii între 6 și 16 ani.

Până în luna iunie 2023, copiii se vor putea bucura săptămânal de ateliere de limba și literatura română, de istorie a României, de muzică, de sport, de manualitate și creativitate, de limba engleză, de limba franceză, de balet, de teatru, cât și de un modul special de „cateheza altfel“ cu părintele Ioan.

Coordonatoarea Școlii Parohiale este preoteasa Patricia Moga.

––––––-

Am Samstag, 24. September 2022, startete wieder die „Pfarrschule” der Rumänisch-Orthodoxen Gemeinde „St. Antonius der Große” in Wien.

Seit neun Jahren bietet die Gemeinde katechetische, pädagogische, kulturelle und Freizeitaktivitäten an, an denen immer wieder Dutzende von Kindern teilnehmen. Kinder, die vor neun Jahren an den ersten rumänischen Literaturworkshops teilgenommen haben, helfen jetzt in der Organisation der laufenden Aktivitäten mit.

Am ersten Tag nahmen zwei Gruppen von insg. 43 Schülerinnen und Schülern am rumänischen Sprachunterricht (Dana O.) und am Bewegungsunterricht (Dragoș P.) teil. Die Kurse dauern (mit Pause) insg. 6 Stunden. Die Workshops werden von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen geleitet, die jeweils von jüngeren Assistentinnen und Assistenten (Studenten oder Hochschulabsolventen) unterstützt werden. Jedes Mal wird den Kindern ein herzhafter Snack angeboten, der von Frauen serviert wird, die alles frisch in der Pfarrküche zubereiten.

Allein in diesem Jahr sind mehr als 80 Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren eingeschrieben.

Bis Ende Juni 2023 können die Kinder wöchentliche Workshops in rumänischer Sprache und Literatur, rumänischer Geschichte, Musik, Sport, Basteln und Kreativität, Englisch, Französisch, Ballett, Theater sowie eine spezielle „Katechese der anderen Art” mit V. Ioan besuchen.

Die Koordinatorin der Gemeindeschule ist Frau Patricia Moga.