Duminică, 5 martie, ora 12.15, conferință în lb. engleză (cu traducere în lb. română): „Despre persecuțiile împotriva creștinilor. Faptul de a fi creștin într-un context pluralist, în India, astăzi”

                                   

Duminică, după Sf. Liturghie, în Biblioteca parohială preotul B. Bodella, proaspăt absolvent al unui master in teologie la Facultatea de teologie romano-catolică din Viena, își va prezenta lucrarea de masterat pe tema:

„A Unique Focus on Christian Persecutions. An Identity of a Christian in a pluralistic context of India.”

După o scurtă conferință, va urma un dialog despre situația creștinilor de azi din India.

Conferința are loc în engleză, cu traducere simultană în limba română.