„De-a arhitectura”: trei zile de ateliere inedite pentru copii și tineri, la parohia noastră / Architektur- und Umweltworkshops für Kinder: 3-Tages-Projekt in unserer Pfarre

[deutsche Übersetzung: weiter unten, nach den Fotos]

Timp de trei zile, între 21 și 23 aprilie, Școala Parohială a Parohiei Sf. Antonie cel Mare din Viena a găzduit un proiect educațional inedit: „De-a arhitectura – educație de arhitectură și mediu construit”. Prezent în școlile și cluburile de copii din România de peste 10 ani, acest proiect (dezvoltate de Asociația De-a arhitectura) dorește, printre altele, să promoveze educația de arhitectură și ideea de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică, să stimuleze creativitatea, curiozitatea și spiritul de echipă al copiilor și să îi deprindă pe copii cu noțiuni elementare de arhitectură și urbanism.

Atelierele au fost conduse de doamnele arhitect Ioana Aldea (Brașov) și Ioana Șinca (Câmpina) care au o experiență îndelungată în lucrul cu copiii.

La proiectul nostru au participat 45 de copii, împărțiți pe 2 grupe de vârstă. În total s-au desfășurat 4 ateliere (Căsuța viermișorului și Orașul cuvintelor – pentru grupa mică, activități din cursurile „De-a arhitectura la grădiniță” și „De-a arhitectura mini” ale Asociației „De-a arhitectura”; Deslușim amenajarea interioară I și II – pentru grupa mare), prin intermediul cărora copiii au descoperit, prin joc, dialog și muncă în echipă, principiile reprezentării în proiectare și terminologia de plan, au făcut machete, releveuri, proiecte de amenajarea ale spațiului interior și multe altele.

Au fost trei zile de creativitate intensă, de-a lungul cărora cei mici și mai mari nu s-au plictisit nici măcar un minut, ci, din contră, ar fi dorit să continue proiectul peste program.

Grupa mare (împărțită în 7 echipe) a avut misiunea de a face un releveu și un plan de amenajare interioară pentru două spații dedicate Școlii Parohiale. Toate cele 7 echipe au venit cu idei extraordinar de frumoase, inteligente și bine aplicate, de care vom ține cont în amenajarea acestor spații!

Proiectul a fost coordonat de preoteasa Patricia Moga.

A se vedea și: https://basilica.ro/copiii-de-la-parohia-sf-antonie-din-viena-au-participat-la-ateliere-de-arhitectura/

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG:

Drei Tage lang, vom 21. bis 23. April, fand in der Pfarrschule der Pfarrei St. Antonius der Große in Wien ein einzigartiges Bildungsprojekt statt: „Architektur spielerisch entdecken – Bildung in Architektur und gebauter Umwelt”. Dieses Projekt, das seit mehr als 10 Jahren in Schulen und Kinderclubs in Rumänien durchgeführt wird (entwickelt von der Vereinigung „De-a arhitectura“), zielt unter anderem darauf ab, die Architekturerziehung und die Idee einer qualitativ hochwertigen gebauten Umwelt als bürgerliche Verantwortung zu fördern, die Kreativität, die Neugier und den Teamgeist der Kinder anzuregen und den Kindern grundlegende Vorstellungen von Architektur und Stadtplanung zu vermitteln.

Die Workshops wurden von den Architekten Ioana Aldea (Brasov) und Ioana Șinca (Câmpina) geleitet, die über eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern verfügen.

45 Kinder nahmen an unserem Projekt teil, aufgeteilt in 2 Altersgruppen. In insgesamt 4 Workshops (Das Wurmhaus und Die Stadt der Worte – für die kleine Gruppe; Interior Design I und II – für die große Gruppe) entdeckten die Kinder spielerisch, im Dialog und in Teamarbeit die Prinzipien der Designdarstellung und der Planterminologie, fertigten Modelle, Reliefs, Innenarchitekturprojekte und vieles mehr.

Es waren drei Tage intensiver Kreativität, in denen sich die Kinder keine einzige Minute langweilten, sondern im Gegenteil das Projekt immer wieder fortsetzen wollten.

Die große Gruppe (aufgeteilt in 7 Teams) hatte die Aufgabe, ein Relief und einen Innenarchitekturplan für zwei Räume der Pfarrschule zu erstellen. Alle 7 Teams hatten erstaunlich schöne, kluge und gut umgesetzte Ideen, die wir bei der Gestaltung dieser Räume berücksichtigen werden!

Das Projekt wurde von Patricia Moga koordiniert.