Parastase

Parastasele se săvârşesc la biserica noastră – în acord cu tradiţia bisericească – sâmbăta, imediat după Sf. Liturghie.

Pentru detalii, consultaţi programul lunar.

În cadrul Sf. Liturghii cei vii se regăsesc, prin unirea cu Hristos – Biruitorul morţii, alături de cei răposaţi: graniţa dintre văzut şi nevăzut, dintre timp şi veşnicie se estompează. Sf. Liturghie creează acel spaţiu duhovnicesc de înfiripare şi pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu, patria mântuirii noastre. La Sf. Liturghie cei răposaţi sunt cel mai aproape de noi.

Slujba de pomenire pentru cei răposaţi (parastasul, panihida) este astfel o continuare a întânirii duhovniceşti cu ei în Sf. Liturghie.

Pentru parastas se aduc:
– o colivă din grâu (simbol al Învierii)
– o sticla de vin
– o lumânare.

1116cd_b2d3ef01aca34c518e5c6a46e91a885b-mv2Pregătirea colivei în duh de rugăciune şi cu gândul la cei răposaţi este o parte pregătitoare importantă a parastasului.
Dacă nu se poate face colivă, se pot aduce colaci. Şi în acest caz, pregătirea lor acasă este mărturie a faptului că ne jertfim din timpul nostru pentru cinstirea şi pomenirea celor răposaţi.

Pentru pomana de după parastas, oamenii pot aduce alimente care se împart la cei prezenţi, în cadrul unei agape care are loc în sala parohială.

Parastasele se fac la:
– 9 zile, 40 de zile, 3 luni, 6, luni, 9 luni, 1 an (în fiecare an până la 7 ani) de la deces;
– la pomenirile de obşte ale celor răposaţi (Sâmbetele morţilor).

Reclame