Parastase

Parastasele se săvârşesc la biserica noastră – în acord cu tradiţia bisericească – sâmbăta, imediat după Sf. Liturghie (in jur de ora 10.00). Este necesară participarea și la Sfânta Liturghie, unde sunt pomeniți cei răposați. De aceea, veniți la Biserică sâmbăta înainte de ora 9.00!

Pentru detalii, consultaţi programul lunar.

În cadrul Sf. Liturghii cei vii se regăsesc, prin unirea cu Hristos – Biruitorul morţii, alături de cei răposaţi: graniţa dintre văzut şi nevăzut, dintre timp şi veşnicie se estompează. Sf. Liturghie creează acel spaţiu duhovnicesc de înfiripare şi pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu, patria mântuirii noastre. La Sf. Liturghie cei răposaţi sunt aproape de noi.

Slujba de pomenire pentru cei răposaţi (parastasul, panihida) este astfel doar o continuare a întânirii duhovniceşti cu ei în Sf. Liturghie.

Pentru parastas se aduc:
– o colivă din grâu (simbol al Învierii) sau un colac făcut în casă;
– o sticla de vin
– o lumânare.

1116cd_b2d3ef01aca34c518e5c6a46e91a885b-mv2

Pregătirea colivei în duh de rugăciune şi cu gândul la cei răposaţi este o parte pregătitoare importantă a parastasului.
Dacă nu se poate face colivă, se pot aduce colaci. Şi în acest caz, pregătirea lor acasă este mărturie a faptului că ne jertfim din timpul nostru pentru cinstirea şi pomenirea celor răposaţi.

Pentru pomana de după parastas, oamenii pot aduce alimente care se împart la cei prezenţi, în cadrul unei agape care are loc în sala parohială. Țineți cont de restricțiile actuale privind pandemia și întrebați preotul cu privire la detalii.

Parastasele se fac la:
– 9 zile, 40 de zile, 3 luni, 6, luni, 9 luni, 1 an (în fiecare an până la 7 ani) de la deces;
– la pomenirile de obşte ale celor răposaţi (Sâmbetele morţilor).