Activități Parohiale

În paginile următoare sunt prezentate câteva din activităţile care se desfăşoară la biserica noastră cu o anumită regularitate.

Slujbele
Desigur, inima Bisericii rămâne Sfânta Liturghie, în jurul căreia gravitează toate celelalte Sfinte Taine, rugăciuni şi slujbe. La biserica noastră, Sf. Liturghie se săvârşeşte de cel puţin două ori pe săptămână, sâmbăta la ora 9.00 şi duminica la 10.00, precedată de Utrenie (duminica la ora 9.00) şi, cu o seară înainte, de Vecernie (sâmbătă la ora 18.00).
Vinerea la ora 18.00 facem Acatist, Sf. Maslu sau Sfinţirea Apei.
La aceasta se adaugă slujbele de sărbători sau din perioade ale anului mai intensive din punct de vedere liturgic şi duhovnicesc (posturile).
Apropierea deasă de Sf. Împărtăşanie, întâlnirea cu iubirea lui Hristos în Taina Spovedaniei precum şi bucuria de a creşte împreună prin rugăciune şi cântare comună, ca familie duhovnicească, fac ca fiecare Sfântă Liturghie să aibă un caracter nou, proaspăt, sărbătoresc. Nu există montonie, plictis. Ne aflăm pe un drum de cunoaştere a lui Dumnezeu, drum plin de încercări, dar infinit în înţelesuri şi în har!
Comuniunea – în greacă „koinonia”, în latină „communio” – nu trebuie confundată cu „teambuilding-ul” modern, cu încercarea pur-umană de a interacţiona viu, ci ea este un dar care se pogoară continuu de la Dumnezeu peste cei care îl mărturisesc.

„Liturghia de după Liturghie”
Dar la fel de importante rămân şi toate celelalte dimensiuni ale vieţii creştine care cresc din lucrarea liturgică dumnezeisc-omenească. Părintele Ion Bria, un mare teolog al Bisericii Ortodoxe Române, a folosit pentru toate aceste activităţi sociale, misionare, culturale şi filantropice care dau plinătate vieţii Bisericii sintagma de „Liturghie după Liturghie”. Pentru că prin toate noi continuăm lucrarea noastră de întâlnire şi de cunoaştere a lui Dumnezeu şi a tainelor Lui. Şi El continuă, şi prin intermediul vieţii practice, sociale sau caritabile, să săvârşească LUCRAREA Sa cu noi oamenii.