Atelier Biblic / Bibelkreis

Atelierul biblic a început în septembrie 2015, el fiind condus şi moderat de dl. drd. Claudiu Ungureanu (în prezent ierod. Bartolomeu de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Burgenland), fiu duhovnicesc al parohiei noastre. Atelierul are loc de două sau trei ori pe lună, joia la ora 18.00 şi presupune un studiu aprofundat al unei scrieri noutestamentare. Din sept. 2015 până în iulie 2016 a fost studiată „Epistola către Romani”. A urmat în anul următor „Faptele Apostolilor”.

Atelierului a găzduit şi conferinţe biblice, ca de pildă cea referitoare la „Moise în Noul Testament” susţinută de Părinele stareţ Paisie de la sus numita Mănăstire.


Der Bibelkreis findet vom Sept. bis Juni, Donnerstags, zwei bis dreimal im Monat und ist geleitet vom Diakonsmönch Mag. Bartolomeu Ungureanu vom neugegründeten Kloster „Maria Schutz” Burgenland. Im ersten Jahr (2015-2016) wurde der „Römerbrief”kommentiert, im zweiten Jahr folgte die „Apostelgeschichte”. Im Rahmen des Bibelkreises werden auch Gastvorträge organisiert zum Behandeln besonderer biblischer Themen.