Sara a plecat să colinde cu îngerii! Odihnă în pace!

Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletul roabei Tale Sara Georgiana, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

Ne-am bucurat, ca parohie și duhovnic, de prezența candidă a Sarei timp de peste 2 ani în mijlocul nostru. Felul ei de a purta suferința ne-a fost și ne este pildă.

O vom purta mereu în rugăciune la altarul Bisericii Sf. Antonie, unde, anul trecut pe vremea aceasta, ne-a colindat și ne-a încântat.

Pentru toți copiii și tinerii parohiei Sf. Antonie, Sara rămâne un model de voință și de nădejde creștină.

Veșnică pomenire!

pr. Ioan

Cuvintele Sarei publicate în cartea „Biserica din sufletul meu” (2022) sunt cea mai bună mărturie despre felul în care ea a purtat suferința: în și cu Hristos, Păstorul cel Bun! Și cu multă nădejde într-o comuniune veșnică.